mardangoom-mahvare

اینترنت-ماهواره- نرم افزار
 
الرئيسيةPortalمكتبة الصورثبت نامورود

شاطر | 
 

 آموزش اکسس (access)

اذهب الى الأسفل 
نويسندهپيام
Admin
Admin
Admin
avatar

تعداد پستها : 250
Registration date : 2007-08-15

پستعنوان: آموزش اکسس (access)   الأحد ديسمبر 02, 2007 6:32 pm

[color:1f9f=Black]تعريف كلي از اكسسAccess

اكسس ابزاري براي توليد بانكهاي اطلاعاتي رابطه اي است. بانكهاي اطلاعاتي
امكان گردآوري انواع اطلاعات را براي ذخيره ‌سازي ،جستجو و بازيابي فراهم
مي‌كند.

اجزا بانك اطلاعاتي اكسس عبارتند از:

DataBase:

1. Table
2. Query
3. Form
4. Report
5. Macros
6. Modules

• ‏‏Table [img]http://www.sat4u.ir/images/smilies/frown.gif[/img]جدول
) هر جدول براي نگهداري داده‌هاي خام بانك اطلاعاتي است.داده‌ها را شما در
جدول وارد مي‌كنيد.جداول سپس اين داده‌ها را به شكل سطرها و ستونهايي
سازماندهي ميكند.

•Query :هر پرس و جو براي استخراج اطلاعات مورد نظر از يك بانك اطلاعاتي
مورد استفاده قرار مي‌گيردهر پرس و جو مي‌تواند گروهي از ركوردها را كه
شرايط خاص دارا هستند انتخاب كند.پرس و جوها را مي‌توان بر اساس جداول يا
پرس و جوهاي ديگر اماده نمود. با استفاده از پزس‌وجوها مي‌توان ركوردهاي
بانك اطلاعاتي را انتخاب كرد، تغيير داد و يا حذف نمود.

•Form:متداولترين روش استفاده از فرمها،براي ورود و نمايش داده‌ها است.

• Report :گزارش ها مي‌توانند بر اساس جدول ،پرس‌وجوها باشند ،قابليت
گزارش چاپ داده‌ها مي‌باشدگزارشها را مي‌توان بر اساس چند جدول و پرس‌وجو
تهيه نمود تا رابطه بين داده‌ها را نشان داد.

• Macro:ماكروها به خودكار كردن كارهاي تكراري ،بدون نوشتن برنامه‌هاي
پيچيده يا فراگيري يك زبان برنامه نويسي ، ياري مي‌كند، در واقع ماكروها
يكسري قابليت‌هايي هستند كه امكان سريع سازي را فراهم مي‌سازند.

• Modules : محيط بسيار قوي و با كيفيت براي برنامه‌نويسي محاسبات و عمليات پيچيده روي سيستم بانك اطلاعاتي.

-----------------------------------

الف ‌- تعريف دادهData :
هرگونه اطلاعات لازم و كاربردي درباره يك موجوديت را يك داده مي‌گويند.

ب‌- تعريف Fild :
به هر ستون يك جدول كه در بر گيرنده كليه اطلاعات مربوط به آن ستون مي‌باشد و بخشي از يك موجوديت را تشگيل ميدهد فيلد گفته مي‌شود.

ت‌- تعريف Record :
به هر سطر يك جدول كه اطلاعات مربوط به يك موجوديت را نشان مي‌دهد ، ركورد گويند.

ث‌- تعريف پايگاه داده‌اي ارتباطي:
پايگاه داده‌هاي ارتباطي، مجموعه‌اي از جدول‌هاي داده است كه يك فيلد
مشترك در هر يك از جدولهاي موجود دارد و از طريق آن مي‌توان داده‌ها را
بهم ربط داد.به اين مدل از پايگاه داده‌ها ، پايگاه داده‌هاي ارتباطي
RelationShip مي‌گويند.

تابع تبديل عدد به حروف
مقدمه :

در اين يادداشت تابع مربوط به تبديل عدد به معادل حروفي آن ارائه مي كنم .
عمدتا در سيستم هاي مالي و حسابداري نياز است معادل حروفي اعداد هم نمايش
داده شده يا چاپ شوند كه توابع زير اين نياز را پاسخ مي دهد. مثلا براي
چاپ يك چك روي خود برگه چك ، علاوه بر نياز به چاپ مبلغ عددي چك لازمست تا
مبلغ حروفي چك هم روي برگه چاپ شود.

نحوه استفاده از تابع :
تابع Adad كه در زير ارائه شده است يك عدد را بعنوان ورودي گرفته و معادل
حروفي آن عدد در زبان فارسي را بعنوان خروجي توليد مي كند. مثلا
(Adad(1373 مقدار"يكهزار و سيصد و هفتاد و سه" را بعنوان خروجي توليد مي
كند.براي استفاده از اين توابع بايد از چند خط پايين تر (Start of Module)
تا انتهاي اين يادداشت را در حافظه كپي (Copy) كرده و در يك ماجول جديد در
اكسس يا VB ، Paste كنيد . ( توجه داشته باشيد كه نمايش كدهاي نوشته شده
در اينجا راست به چپ است كه پس از كپي كردن آن در ماجول اكسس بشكل صحيح
نمايش داده خواهد شد)


' *********** Start of Module ***********

'توابع تبديل عدد به معادل حروفي آن در زبان فارسي
'برنامه نويس : حميد آزادي اردكاني
'ويرايش اول : ارديبهشت 1380
' پست الكترونيك : [url=mailto://azadi1355@yahoo.com]azadi1355@yahoo.com[/url]
' آدرس وب : [url=http://try.persianblog.com/]http://try.persianblog.com[/url]

Function Adad(ByVal Number As Double) As String
If Number = 0 Then
Adad = "صفر"
End If
Dim Flag As Boolean
Dim S As String
Dim I, L As Byte
Dim K(1 To 5) As Double

S = Trim(Str(Number))
L = Len(S)
If L > 15 Then
Adad = "بسيار بزرگ"
Exit Function
End If
For I = 1 To 15 - L
S = "0" & S
Next I
For I = 1 To Int((L / 3) + 0.99)
K(5 - I + 1) = Val(Mid(S, 3 * (5 - I) + 1, 3))
Next I
Flag = False
S = ""
For I = 1 To 5
If K(I) <> 0 Then
Select Case I
Case 1
S = S & Three(K(I)) & " تريليون"
Flag = True
Case 2
S = S & IIf(Flag = True, " و ", "") & Three(K(I)) & " ميليارد"
Flag = True
Case 3
S = S & IIf(Flag = True, " و ", "") & Three(K(I)) & " ميليون"
Flag = True
Case 4
S = S & IIf(Flag = True, " و ", "") & Three(K(I)) & " هزار"
Flag = True
Case 5
S = S & IIf(Flag = True, " و ", "") & Three(K(I))
End Select
End If
Next I
Adad = S
End Function


Function Three(ByVal Number As Integer) As String
Dim S As String
Dim I, L As Long
Dim h(1 To 3) As Byte
Dim Flag As Boolean
L = Len(Trim(Str(Number)))
If Number = 0 Then
Three = ""
Exit Function
End If
If Number = 100 Then
Three = "يكصد"
Exit Function
End If

If L = 2 Then h(1) = 0
If L = 1 Then
h(1) = 0
h(2) = 0
End If

For I = 1 To L
h(3 - I + 1) = Mid(Trim(Str(Number)), L - I + 1, 1)
Next I

Select Case h(1)
Case 1
S = "يكصد"
Case 2
S = "دويست"
Case 3
S = "سيصد"
Case 4
S = "چهارصد"
Case 5
S = "پانصد"
Case 6
S = "ششصد"
Case 7
S = "هفتصد"
Case 8
S = "هشتصد"
Case 9
S = "نهصد"
End Select

Select Case h(2)
Case 1
Select Case h(3)
Case 0
S = S & " و " & "ده"
Case 1
S = S & " و " & "يازده"
Case 2
S = S & " و " & "دوازده"
Case 3
S = S & " و " & "سيزده"
Case 4
S = S & " و " & "چهارده"
Case 5
S = S & " و " & "پانزده"
Case 6
S = S & " و " & "شانزده"
Case 7
S = S & " و " & "هفده"
Case 8
S = S & " و " & "هجده"
Case 9
S = S & " و " & "نوزده"
End Select

Case 2
S = S & " و " & "بيست"
Case 3
S = S & " و " & "سي"
Case 4
S = S & " و " & "چهل"
Case 5
S = S & " و " & "پنجاه"
Case 6
S = S & " و " & "شصت"
Case 7
S = S & " و " & "هفتاد"
Case 8
S = S & " و " & "هشتاد"
Case 9
S = S & " و " & "نود"
End Select

If h(2) <> 1 Then
Select Case h(3)
Case 1
S = S & " و " & "يك"
Case 2
S = S & " و " & "دو"
Case 3
S = S & " و " & "سه"
Case 4
S = S & " و " & "چهار"
Case 5
S = S & " و " & "پنج"
Case 6
S = S & " و " & "شش"
Case 7
S = S & " و " & "هفت"
Case 8
S = S & " و " & "هشت"
Case 9
S = S & " و " & "نه"
End Select
End If
S = IIf(L < 3, Right(S, Len(S) - 3), S)
Three = S
End Function
بستن دكمه شيفت
در اين يادداشت روش غيرفعال كردن دكمه Shift به هنگام باز شدن فايلهاي
اكسس را توضيح خواهم داد . در ابتدا بايد مقدمه اي را عنوان كنم.
مقدمه
مطلب زير در زمينه افزايش امنيت سيستم ها است. نكته اي كه در زمينه امنيت
هر نوع سيستمي بايد به آن توجه داشت اينست كه بطور كلي امنيت يك امر نسبي
است .
بعبارت ديگر يك راه حل امنيتي ، قطعا جلوي بسياري از حملات عليه سيستم را
خواهد گرفت ولي هيچگاه بطور كامل حملات را خنثي نخواهد كرد و هميشه حفره
هاي امنيتي وجود خواهند داشت .
در يادداشت قبل گفتيم كه به هنگام باز شدن فايلهاي اكسس، Startup اجراء مي
شود . به كمك گزينه هاي Startup مي توانيم از دسترسي كاربران به محيط
طراحي برنامه جلوگيري كنيم . ولي همانطور كه قبلا گفته شد ميكرو سافت با
انگيزه ايجاد سيستم امنيتي چند مرحله اي يك روش ضد امنيتي براي آن ايجاد
كرده است و كاربران برنامه ما مي توانند با پايين نگه داشتن دكمه Shift از
اجراء Startup جلوگيري كنند و وارد محيط طراحي شوند . حال اگر بخواهيم
دكمه شيفت را غير فعال كنيم تا كسي نتواند وارد محيط طراحي شود بايد به
اين طريق عمل كرد :

استفاده از خاصيت AllowByPassKey
خاصيت AllowByPassKey يكي از خواص شيء Database است كه:
اگر مقدار آن True باشد دكمه شيفت فعال است .
و اگر مقدار آن False باشد دكمه شيفت غير فعال است .

اين خاصيت عملا در ليست خواص يك Database نيست و بايد آنرا فقط براي اولين
بار ايجاد (Create) كرد . بعد از ايجاد آن مي توان مقدار آنرا False يا
True كرد .

تذكر : حتما يك كپي از فايل خودتان قبل از اجراء اين برنامه برداريد چون
ممكن است ديگر نتوانيد وارد محيط برنامه خودتان شويد . من هم با عرض معذرت
وقت پاسخگويي به ايميل هاي دوستان را ندارم و دچار مشكل خواهيد شد.

سه دكمه روي يك فرم مطابق شكل بالا ايجاد كنيد و كدهاي زير را در آن بنويسد.
(نمايش كدهاي نوشته شده مناسب نيست ولي اگر آنرا در حافظه كپي كنيد و در ماجول فرمتان كپي كند بدرستي تمايش داده مي شود .)

'براي اولين دفعه :

Private SubCreate_Click()
On Error GoTo Er
Dim db As Database
Dim prp AsProperty
Set db = CurrentDb
Set prp = db.CreateProperty("allowbypasskey", dbBoolean, False)
db.Properties.Append prp
db.Close
Ex:
ExitSub
Er:
If Err.Number = 3367 Then
MsgBox "اين خاصيت ايجاد شده و لازم نيست مجددا ايجاد شود"
End If
Resume Ex

End Sub
'جهت غير فعال كردن شيفت
Private Sub ShiftNo_Click()
Dim db As Database
Set db = CurrentDb
db.Properties("allowbypasskey") = False
db.Close
EndSub
'جهت فعال كردن شيفت
Private Sub ShiftOk_Click()
Dim db AsDatabase
Set db = CurrentDb
db.Properties("allowbypasskey") = True
db.Close
End Sub

صدور پيغامهاي فارسي بجاي پيغامهاي Error اكسس

يكي از دوستان وبلاگي من پرسيده بود چطوري پيغام Error مربوط به ورود
ركورد تكراري را در اكسس فارسي كنيم . ترجيح دادم جواب كاملي براي سئوال
ايشون بدم تا همه استفاده كنن. بنابراين ابتدا جواب ايشون رو ميدم و بعد
از اون بطور كاملتر براي همه وبلاگي هاي عزيز روش كنترل خطا را تشريح مي
كنم .

(توجه داشته باشيد كه در زير كدهاي نوشته شده از راست به چپ نمايش داده مي شوند)

جواب دوست ما:
در رويداد OnError مربوط به فرم ورود اطلاعات اين كد را مي نويسيم:


If DataErr = 3022 Then
MsgBox "اطلاعات وارده تكراري است"
Response = acDataErrContinue
End If
جواب كلي :
اساسا ، هر خطا در اكسس يا VB يك كد توليد مي كند . برنامه نويسان بايد يك
بانك اطلاعات از كد خطاهايي كه رخ مي دهد داشته باشند تا بتوانند با چك
كردن شماره خطا پيغام فارسي مناسب آن خطا را صادر كنند .

بطور كلي دو روش كنترل خطا از اين قرارند:

1- اگر خطا مربوط به كل فرم باشد بايد از طريق رويداد OnError فرم كنترل شود .
معمولا خطاهايي كه مربوط به كدنويسي ما نبوده و صرفا توسط اكسس و در واكنش
به اشتباهات كاربر صادر مي شود در اين رويداد كنترل مي شود . در اين
رويداد ، پارامتر DataErr حاوي كد خطاست. (بعبارت واضح تر اگر مي خواهيد
كد مربوط به هر Error را شناسايي كنيد مي توانيد اين دستور در رويداد
OnError فرم بنويسيد: MsgBox DataErr )

بطور كلي بعد از اينكه كد خطاها را شناسايي كرديد با نوشتن قالب برنامه زير در رويداد OnError فرم مي توانيد خطاها را كنترل كنيد :

Dim Str as String

Select CaseDataErr
Case 3022
Str="اطلاعات وارده تكراري است"
Case 2237
Str = "اطلاعات وارده در ليست وجود ندارد"
'خط فوق براي مواردي است كه يك مقداري كه در كمبو باكس وجود ندارد ، تايپ شده باشد
Case ...
Str=...
....
EndSelect

Msgbox Str
Response = acDataErrContinue

2- اگر خطا مربوط به كدهايي باشد كه خودمان در يك Sub نوشته ايم :
در اين روش بايد در ابتداي Sub با دستور : <اسم زير روال كنترل خطا>
On Error Goto ، كنترل خطا را به يك روال كنترل خطا ارجاع دهيم.
( تمام كدهايي كه ويزارد Command Button بطور خودكار در رويداد OnClick
دكمه ها ايجاد مي كند نمونه خوبي براي اين روش هستند. ضمنا در اين روش
بكمك Err.Number كد خطا شناسايي مي شود )

ماجول تاريخ هجري شمسي با توابع جانبي آن
در بانك اطلاعاتي Access فيلدهاي نوع Date پاسخگوي نياز كاربران فارسي كه
با تاريخ هجري شمسي كار مي كنند نيست . البته برنامه هايي مثل پارسا ۹۹
تقويم سيستم را به تقويم هجري شمسي تبديل مي كند و بعد از آن كاربران
فارسي مي توانند از فيلدهاي نوع Date اكسس استفاده كنند .بدين ترتيب پارسا
مشكل تاريخ هجري شمسي را حل ميكند ولي بعضا تاريخ شمسي سيستم بنا به
دلايلي از بين ميرود . مثلا اگربعد از نصب پارسا، Officeنصب شود تاريخ
هجري شمسي سيستم به هم مي خورد. براي رهايي از وابستگي برنامه هاي شما به
پارسا و ... ، توابع زير مي تواند مشكل شما را بطور كامل حل كند .
اين ماجول در چندين برنامه تست شده و جواب گرفته است شما هم مي توانيد از آن استفاده كنيد.
(توجه داشته باشيد كه كدهاي نوشته شده ، در اينجا از چپ به راست نمايش
داده شده اند ولي با كپي آن در اكسس ، نمايش آن از چپ به راست خواهد شد)
در صورت استفاده از اين ماجول ، فيلدهاي از نوع تاريخ را بايد از نوع
Number تعريف كنيد. توضيحات بيشتر جهت استفاده از ماجول ، درون خود ماجول نوشته شده است.


براي استفاده از اين ماجول ، از دو خط پايين تر تا انتهاي متن را در حافظه كپي كرده (
Copy) و سپس در يك ماجول جديد در اكسس يا VB قرار دهيد (Paste):

' 1- تعريف كنيد
Number(Long) است را بصورت Date فيلدهايي كه نوع آنها

' 2- اين فيلدها را بصورت 00/00/00 تنظيم كنيد
InputMask خاصيت

' بدليل 6 رقمي در نظر گرفتن فيلد تاريخ ، اين توابع تا سال 1399 كارايي دارد
' ...
' تاريخ جاري سيستم را به هجري شمسي تبديل مي كند
Shamsi() تابع

' بكار ببريد
Now() را مي توانيد در گزارشات بجاي تابع Dat() تابع

' :براي جلوگيري از ورود تاريخ غلط به درون يك فيلد بترتيب زير عمل ميكنيد
' :بشكل زير بكار ببريد
ValidationRule را در خاصيت ValidDate() تابع

ValidDate([نام فيلد])=True
' ...
Public FunctionRooz(F_Date As Long) As Byte

'اين تابع عدد مربوط به روز يك تاريخ را برمگرداند
Rooz = F_Date Mod 100

EndFunction

Function Mah(F_DateAs Long) As Byte

'اين تابع عدد مربوط به ماه يك تاريخ را برمگرداند
Mah = Int((F_Date Mod 10000) / 100)

EndFunction
Public FunctionSal(F_Date As Long) As Byte
'اين تابع عدد مربوط به سال يك تاريخ را برمگرداند
Sal = Int(F_Date / 10000)

EndFunction
Public FunctionKabiseh(ByVal OnlySal As Variant) As Byte
'ورودي تابع عدد دورقمي است
'اين تابع كبيسه بودن سال را برميگرداند
'اگر سال كبيسه باشد عدد يك و درغير اينصورت صفر را بر ميگرداند
Kabiseh = 0
If OnlySal >= 75 Then
If (OnlySal - 75) Mod 4 = 0 Then
Kabiseh = 1
Exit Function
End If
ElseIf OnlySal <= 70 Then
If (70 - OnlySal) Mod 4 = 0 Then
Kabiseh = 1
ExitFunction
End If


End If


EndFunction

FunctionValidDate(F_Date As Long) As Boolean
Dim M, S, R As Byte
' اين تابع اعتبار يك عدد ورودي را از نظر تاريخ هجري شمسي بررسي مي كند
' را برمي گرداند
False واگر نامعتبر باشد True اگر تاريخ معتبر باشد
ValidDate = True
S = Sal(F_Date)
M = Mah(F_Date)
R = Rooz(F_Date)
If F_Date < 100101 Then
ValidDate = False
Exit Function
End If
If M > 12 Or M = 0 Or R = 0 Then
ValidDate = False
Exit Function
EndIf
If R > MahDays(S, M) Then
ValidDate = False
ExitFunction
End If
EndFunction
Public FunctionAddDay(ByVal F_Date As Long, ByVal add As Integer) As Long
Dim K, M, S, R, Days As Byte
R = Rooz(F_Date)
M = Mah(F_Date)
S = Sal(F_Date)
K = Kabiseh(S)
'تبديل روز به عدد 1 جهت ادامه محاسبات و يا اتمام محاسبه
Days = MahDays(S, M)
If add > Days - R Then
add = add - (Days - R + 1)
R = 1
If M < 12 Then
M = M + 1
Else
M = 1
S = S + 1
End If
Else
R = R + add
add = 0
End If
While add > 0
K = Kabiseh(S) 'كبيسه: 1 و غير كبيسه: 0
Days = MahDays(S, M) 'تعداد روزهاي ماه فعلي
Select Case add
Case Is < Days
'اگر تعداد روزهاي افزودني كمتر از يك ماه باشد
R = R + add
add = 0
Case Days To IIf(K = 0, 365, 366) - 1
'اگر تعداد روزهاي افزودني بيشتر از يك ماه و كمتر از يك سال باشد
add = add - Days
If M < 12 Then
M = M + 1
Else
S = S + 1
M = 1
End If


Case Else


'اگر تعداد روزهاي افزودني بيشتر از يك سال باشد
S = S + 1


add = add - IIf(K = 0, 365, 366)


EndSelect


Wend


AddDay = (S * 10000) + (M * 100) + (R)


EndFunction


'***********************************************

[/color][color:1f9f=Black][/color]
بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل
خواندن مشخصات فردي http://www.mardangoom.blogfa.com
Admin
Admin
Admin
avatar

تعداد پستها : 250
Registration date : 2007-08-15

پستعنوان: رد: آموزش اکسس (access)   الأحد ديسمبر 02, 2007 6:33 pm

ادامه:
[color:433f=Black]PublicFunction Shamsi() As Long


'تاريخ جاري سيستم را به تاريخ هجري شمسي تبديل مي كند
Dim Shamsi_Mabna As Long


Dim Miladi_mabna As Date


Dim Dif AsLong


'در اينجا 80/10/11 با 2002/01/01 معادل قرارداده شده
Shamsi_Mabna = 791012


Miladi_mabna = #1/1/01#


Dif = DateDiff("d", Miladi_mabna, Date)


If Dif < 0 Then


MsgBox "تاريخ جاري سيستم شما نادرست است , آنرا اصلاح كنيد."


Else


Shamsi = AddDay(Shamsi_Mabna, Dif)


End If


EndFunction


'***********************************************
Public FunctionDayWeek(F_Date As Long) As String


Dim a As String


Dim N As Byte


N = DayWeekNo(F_Date)


Select Case N


Case 0


a = "شنبه"


Case 1


a = "يكشنبه"


Case 2


a = "دوشنبه"


Case 3


a = "سه‌شنبه"


Case 4


a = "چهارشنبه"


Case 5


a = "پنج‌شنبه"


Case 6


a = "جمعه"


EndSelect


DayWeek = a


EndFunction


'***********************************************
PublicFunction Dat()


Dim D As Long


D = Shamsi


Dat = DayWeek(D) & " 13" & Sal(D) & "/" & Mah(D) & "/" & Rooz(D)


EndFunction


'***********************************************
PublicFunction Diff(ByVal FromDate As Long, ByVal To_Date As Long) As Long


'اين تابع تعداد روزهاي بين دو تاريخ را ارائه مي كند
Dim Tmp As Long


Dim S1, M1, r1, S2, m2, r2 As Integer


Dim Sumation As Single


Dim Flag AsBoolean


Flag = False


If FromDate = 0 Or IsNull(FromDate) = True Or To_Date = 0 Or IsNull(To_Date) = True Then


Diff = 0


Exit Function


EndIf


If FromDate > To_Date Then


'اگر تاريخ شروع از تاريخ پايان بزرگتر باشد آنها موقتا جابجا مي شوند
Flag = True


Tmp = FromDate


FromDate = To_Date


To_Date = Tmp


End If


r1 = Rooz(FromDate)


M1 = Mah(FromDate)


S1 = Sal(FromDate)


r2 = Rooz(To_Date)


m2 = Mah(To_Date)


S2 = Sal(To_Date)


Sumation = 0


Do While S1 < S2 - 1Or (S1 = S2 - 1 And (M1 < m2 Or (M1 = m2 And r1 <= r2)))


'اگر يك سال يا بيشتر اختلاف بود
If Kabiseh((S1)) = 1 Then


If M1 = 12 And r1 = 30Then


Sumation = Sumation + 365


r1 = 29


Else


Sumation = Sumation + 366


End If


Else


Sumation = Sumation + 365


End If


S1 = S1 + 1


Loop


Do While S1 < S2 Or M1 < m2 - 1 Or (M1 = m2 - 1 And r1 < r2)


'اگر يك ماه يا بيشتر اختلاف بود
Select Case M1


Case 1 To 6


If M1 = 6 And r1 = 31 Then


Sumation = Sumation + 30


r1 = 30


Else


Sumation = Sumation + 31


End If


M1 = M1 + 1


Case 7 To 11


If M1 = 11 And r1 = 30 And Kabiseh(S1) = 0 Then


Sumation = Sumation + 29


r1 = 29


Else


Sumation = Sumation + 30


End If


M1 = M1 + 1


Case 12


If Kabiseh(S1) = 1 Then
Sumation = Sumation + 30
Else
Sumation = Sumation + 29
End If
S1 = S1 + 1
M1 = 1
EndSelect
Loop
If M1 = m2 Then
Sumation = Sumation + (r2 - r1)
Else
Select Case M1
Case 1 To 6
Sumation = Sumation + (31 - r1) + r2
Case 7 To 11
Sumation = Sumation + (30 - r1) + r2
Case 12
IfKabiseh(S1) = 1 Then
Sumation = Sumation + (30 - r1) + r2
Else
Sumation = Sumation + (29 - r1) + r2
End If
End Select
End If
If Flag = True Then
Sumation = -Sumation
End If
Diff = Sumation
EndFunction
Public Function DayWeekNo(F_Date As Long) As String
'اين تابع يك تاريخ را دريافت كرده و مشخص مي كند چه روزي از هفته است
'اگر شنبه باشد عدد 0
'اگر 1شنبه باشد عدد 1
'......
'اگر جمعه باشد عدد 6
Dim day AsString
Dim Shmsi_Mabna As Long
Dim Dif As Long
'مبنا 80/10/11
Shmsi_Mabna = 801011
Dif = Diff(Shmsi_Mabna, F_Date)
IfShmsi_Mabna > F_Date Then
Dif = -Dif
End If
'با توجه به اينكه 80/10/11 3شنبه است محاسبه ميشود
day متغير
day = (Dif + 3) Mod 7
If day < 0 Then
DayWeekNo = day + 7
Else
DayWeekNo = day
End If
EndFunction
Function MahName(ByVal Mah_no As Byte) As String
SelectCase Mah_no
Case 1
MahName = "فروردين"
Case 2
MahName = "ارديبهشت"
Case 3
MahName = "خرداد"
Case 4
MahName = "تير"
Case 5
MahName = "مرداد"
Case 6
MahName = "شهريور"
Case 7
MahName = "مهر"
Case 8
MahName = "آبان"
Case 9
MahName = "آذر"
Case 10
MahName = "دي"
Case 11
MahName = "بهمن"
Case 12
MahName = "اسفند"
End Select
End Function
Function SalMah(ByVal F_Date AsLong) As Integer
'چهار رقم اول تاريخ كه معرف سال و ماه است را برمي گرداند
SalMah = Val(Left$(F_Date, 4))
End Function
FunctionMahDays(ByVal Sal As Byte, ByVal Mah As Byte) As Byte
'اين تابع تعداد روزهاي يك ماه را برمي گرداند
Select Case Mah
Case 1 To 6
MahDays = 31
Case 7 To 11
MahDays = 30
Case 12
If Kabiseh(Sal) = 1 Then
MahDays = 30
Else
MahDays = 29
End If
End Select
EndFunction
Function Make_Date(ByVal F_Date As Long) As String
'يك تاريخ را بصورت يك رشته 10 رقمي با ذكر چهار رقم براي سال ارائه مي كند
Dim D AsString
D = Trim(Str(F_Date))
If IsNull(F_Date) = True Or F_Date = 0Then
Make_Date = ""
Else
Make_Date = "13" & Mid(D, 1, 2) & "/" & Mid(D, 3, 2) & "/" & Mid(D, 5, 2)
End If
EndFunction
Function NextMah(ByVal Sal_Mah As Integer) As Integer
If (Sal_Mah Mod 100) = 12 Then
NextMah = (Int(Sal_Mah / 100) + 1) * 100 + 1
Else
NextMah = Sal_Mah + 1
End If
End Function
FunctionPreviousMah(ByVal Sal_Mah As Integer) As Integer
If (Sal_Mah Mod 100) = 1Then
PreviousMah = (Int(Sal_Mah / 100) - 1) * 100 + 12
Else
PreviousMah = Sal_Mah - 1
End If
End Function
Function SubtractDay(ByValF_Date As Long, ByVal Subtract As Long) As Long
'به تعداد روز معيني از يك تاريخ كم كرده و تاريخ حاصله را ارائه ميكند
Dim K, M, S, R, Days AsByte
R = Rooz(F_Date)
M = Mah(F_Date)
S = Sal(F_Date)
K = Kabiseh(S)
'تبديل روز به عدد 1 جهت ادامه محاسبات و يا اتمام محاسبه
IfSubtract >= R - 1 Then
Subtract = Subtract - (R - 1)
R = 1
Else
R = R - Subtract
Subtract = 0
End If
While Subtract > 0
K = Kabiseh(S - 1) 'كبيسه: 1 و غير كبيسه: 0
Days = MahDays(IIf(M >= 2, S, S - 1), IIf(M >= 2, M - 1, 12)) 'تعداد روزهاي ماه قبلي
Select CaseSubtract
Case Is < Days
'اگر تعداد روزهاي كاهش كمتر از يك ماه باشد
R = Days - Subtract + 1
Subtract = 0
If M >= 2 Then
M = M - 1
Else
S = S - 1
M = 12
End If
Case Days To IIf(K = 0, 365, 366) - 1
'اگر تعداد روزهاي كاهش بيشتر از يك ماه و كمتر از يك سال باشد
Subtract = Subtract - Days
If M >= 2 Then
M = M - 1
Else
S = S - 1
M = 12
End If
Case Else
'اگر تعداد روزهاي كاهش بيشتر از يك سال باشد
S = S - 1
Subtract = Subtract - IIf(K = 0, 365, 366)
EndSelect
Wend
SubtractDay = (S * 10000) + (M * 100) + (R)
EndFunction

ایراد The search key was not found in any record
Microsoft JET Database Engine error '80040e21'
The search key was not found in any record.
/myfile.asp, line 113
یه روز یه برنامه ASP که از بانک اطلاعاتی ACCESS استفاده میکرد نوشته
بودم که وقتی فرمان update يا delete را بر روی بانک اعمال ميکردم پيام
فوق برام می آمد و به من میگفت که چنین رکوردی در بانک وجود ندارد.این در
حالی بود که وقتی Query میگرفتم همه چیز درست بود . فکر کردم مشکل از سرور
است .دیتابیس رو از سایت دانلود کردم تا رکورد موردنظر را در اکسس بصورت
دستی پاک کنم ، اما با کمال تعجب دیدم که در حالی که رکورد موردنظر جلوی
چشمان منه ، میگه چنین رکوردی موجود نیست . هر چی کتاب در این زمینه داشتم
زیر و رو کردم ، اما چیزی پیدا نکردم . یه دفعه یاد یه کتابخانه خیلی بزرگ
افتادم که میدونستم حتما حداقل یه مقاله در این مورد توش هست ! بله ،
اینترنت !
مشابه این برنامه را قبلا نوشته بودم و درست کار میکرد .اما این برنامه با
قبلی کمی فرق داشت . این برنامه در بانک اطلاعاتی اش دارای یک فیلد MEMO
بود . بانک اکسس من صدمه دیده بود و برای درست کردن آن راه زیر را پیدا
کردم :
برای تعمیر دیتابیس : اگر بانک روی سرور است آنرا دانلود کنید و در اکسس
آن را باز کنید . به منوی Tools بروید و 'Database Utilities را باز کنید
و Compact and Repair Database را انتخاب کنید . با اینکار اکسس دیتابیس
را تعمیر میکند . حال آنرا ذخیره کنید و دوباره میتوانید رکورد ها را حذف
یا آپدیت کنید.
این کار را کردم ودرست شد و من دیتابیس را آپلود کردم . اما بار دیگر این
اتفاق افتاد .خوب ، باید یه راه درستی باشه که از بروز این مشکل پیشگیری
کنه، نمیشه که هر روز من فایل رو دانلود کنم. ( همیشه پیشگیری بهتر از
درمان است ) و بالاخره راه حل را یافتم .
<li class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0.5in 0pt 0in; unicode-bidi: embed; text-align: right;">برای پیشگیری از بروز مشکل : فیلد
MEMO نباید Index آن برابر YES باشد . چون فیلد های memo نمی توانند اندیس
داشته باشند این مشکل روی میدهد .
یک مشکل و یک راه دیگر : این مشکل در موقعی که نام یک فیلد دارای فاصله
باشد نیز روی میدهد . هنگام استفاده از درایور ODBC با یک کرسر سمت سرور ،
اجازه آپدیت داده نمیشود و بجای آن ADO یک فرمان SQL برای آن میسازد ، ولی
از گذاشتن علامت [ ] در اطراف نام فیلد غفلت میکند و این امر باعث ایجاد
Error میشود . برای پیشگیری از این مشکل در نام فیلد از فاصله استفاده
نکنید و یا بجای ADO از فرامین SQL استفاده کنید .

Join کردن بيش از ۲ جدول براي Database هاي Access
کتاب ColdFusion MX Bible براي Join کردن بيش از دو جدول يک بانک اطلاعاتي راه حل زير را پيشنهاد مي کند</li>[/color][color:433f=Black]
SELECT
c.CompanyID,
c.CompanyName,
e.LastName,
e.FirstName,
e.Salary,
d.FullName,
d.RelationShip
FROM
Company c INNER JOIN Employee e
ON c.CompanyID = e.CompanyID
INNER JOIN Dependant d
ON e.SSN = d.SSN[/color]
[color:433f=Black]
که در بيشتر برنامه هاي Database Server درست عمل مي کند.
اما در بانکهاي اطلاعاتي Microsoft Access پيغام خطايي با توضيح زير مي دهد :

Operator expected

من پس از يک کم جستجو در کتاب ها و پرسش از ديگران ، يک دوست آمريکايي من
راه حل زير را پيشنهاد داد. در اکسس در برخي قسمت ها وجو د پارانتز الزامي
است با اينکه در انواع ديگر بانک هاي اطلاعاتي نيازي به آن پارانتز ها
نيست. يعني کد مورد نظر را بايد به صورت زير باز نويسي کنيم :[/color][color:433f=Black]
SELECT
c.CompanyID,
c.CompanyName,
e.LastName,
e.FirstName,
e.Salary,
d.FullName,
d.RelationShip
FROM
(Company c INNER JOIN Employee e
ON c.CompanyID = e.CompanyID)
INNER JOIN Dependant d
ON e.SSN = d.SSN
و يک نمونه ي ديگر در اتصال ۴ جدول :
SELECT
cfarticle.id,
cfarticle.title,
cfarticle.description,
cfarticle.dateadded,
editorial.authorname as author,
categories.name,
levels.levelname
FROM
((cfarticle INNER JOIN categories ON cfarticle.category=categories.id)
INNER JOIN editorial ON cfarticle.author=editorial.id)
INNER JOIN levels ON cfarticle.skllevel=levels.id[/color]
بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل
خواندن مشخصات فردي http://www.mardangoom.blogfa.com
 
آموزش اکسس (access)
بازگشت به بالاي صفحه 
صفحه 1 از 1

صلاحيات هذا المنتدى:شما نمي توانيد در اين بخش به موضوعها پاسخ دهيد
mardangoom-mahvare :: تالار کامپیوتر و سیستم های مدیریت وب :: بخش نرم افزار :: آموزش-
پرش به: